Stabiel PRODIS

PRODIS biedt een technisch stabiele, toekomstgerichte en functionele infrastructuur. Een infrastructuur waarmee afnemers met een eigen interface en een eigen opleidingenselectie kunnen werken gericht op de persoon en de functie van de werknemer. Gegevens over cursussen en cursisten behoeven slechts op een plaats te worden onderhouden. Dat levert –naast duidelijkheid- direct besparing op in tijd en in geld.

Aanbieder en afnemer kunnen via PRODIS direct met elkaar communiceren. Dit levert voor beide partijen voordelen op; stabiliteit, overzichtelijkheid, transparantie en one-stop-shopping.

De klant en de leverancier onderhouden elk hun eigen gegevens.

U kunt PRODIS zien als een wegennet: wij leggen de verbinding tussen vraag en aanbod, tussen klant en aanbieder en tussen werkgever (HR afdeling) en werknemer. En wij zorgen dat het verkeer optimaal kan circuleren.